Category Archives: Cho người

Kẹo Botan “siêu” cam – 17.5g

   Giá sỉ: 11,000 vnđ / 1 vỉ 17.5g (7 viên)

Kẹo Botan “siêu” cam – 17.5g

   Giá sỉ: 11,000 vnđ / 1 vỉ 17.5g (7 viên)

Bánh que Pocky sôcôla – 13.5g x 12

Giá sỉ: 55,000 vnđ / 1 hộp (12 gói x 13.5g)

Bánh que Pocky sôcôla – 13.5g x 12

Giá sỉ: 55,000 vnđ / 1 hộp (12 gói x 13.5g)

Bánh que Pocky dâu – 13g x 12

Giá sỉ: 55,000 vnđ / 1 hộp (12 gói x 13g)

Bánh que Pocky dâu – 13g x 12

Giá sỉ: 55,000 vnđ / 1 hộp (12 gói x 13g)

Bánh que Pretz bắp – 14.5g x 12

   Giá sỉ: 52,000 vnđ / 1 hộp (12 gói x 14.5g)

Bánh que Pretz bắp – 14.5g x 12

   Giá sỉ: 52,000 vnđ / 1 hộp (12 gói x 14.5g)